Digitial Marketing Specialist – Akcelerator Startu Zawodowego

Digitial Marketing Specialist


 

Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie firmy z dowolnej branży bez wsparcia marketingu cyfrowego. Jest to najszybciej rozwijający się sposób docierania i budowania relacji z klientami. Digital Marketing określany jako marketing cyfrowy wykorzystuje wszystkie rodzaje mediów cyfrowych nie tylko za pomocą internetu, ale także innymi kanałami – jak aplikacje mobilne, telewizję cyfrową, radio i elektroniczne billboardy. Specjalista ds. Digital Marketingu jest odpowiedzialni za podnoszenie świadomości marki i generowanie leadów za pośrednictwem wszystkich kanałów cyfrowych..

Według raportu Global Overview - Digital 2020 POLAND od Hootsuite i We Are Social ponad 81% populacji w Polsce korzysta z Internetu, z czego aż 50% jest aktywnymi użytkownikami mediów społecznościowych = 19 milionów klientów w sieci.

Konkurencja na rynku pracy jest spora, do wybicia się z tłumu kandydatów nie wystarcza sam fakt zdobycia wykształcenia, potencjalny pracodawca potrzebuje potwierdzenia, że posiadasz odpowiednie kompetencje, dlatego jako uczestnik projektu otrzymujesz szkolenia z najwyższej półki (warte kilkanaście tysięcy złotych), które z pewnością wyróżnią Cię na rynku pracy!

Podczas kompleksowego 5-dniowego kursu Digital Marketing Specialist, certyfikowanego na poziomie V ramy Europejskich Kwalifikacji Zawodowych dowiesz się:

 

Program szkolenia


Dzień 1. Wstęp do Marketingu i Digital Marketingu:

 • Informacje o metodyce Digital Marketing Institute oraz znaczenie i kluczowe koncepcje marketingu internetowego.
 • Rynek, trendy i przewidywania rozwoju w Polsce i na świecie.

Dzień 2. SEM, SEO i profesjonalna strona internetowa:

 • Najważniejsze elementy organicznego pozycjonowania stron internetowych od strony technicznej i contentowej.
 • Główne kwestie związane z projektowaniem strony i testowaniem rozwiązań nawiązując także do dobrych praktyk uwzględniających zasady UX i UI.

Dzień 3. Pay Per Click Marketing i Content Marketing:

 • Tematyka reklam Google, począwszy od planowania, doboru słów kluczowych, kreacji reklam, aż po zarządzanie i optymalizację kampanii.
 • Informacje na temat typu treści, strategii content marketingowej oraz wskaźniki efektywności działań.

Dzień 4. Social Media Marketing i Email Marketing:

 • Praktyczne aspekty social media marketingu, m.in. jak budować zaangażowanie w różnych kanałach, wyznaczać cele i mierzyć efekty (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube).
 • Wiedzy na temat całego procesu planowania kampanii e-mail począwszy od zarządzania bazami danych, poprzez wygląd wiadomości, ocenę efektywności, a skończywszy na analizie zachowania odbiorców.

Dzień 5. Web Analytics i planowanie kampanii Digital:

 • Narzędzie Google Analytics - jego konfiguracja oraz dostępne raporty, analityka w ramach ekosystemu digital.
 • Analiza sytuacji, odpowiedniego określenia grupy docelowej i doboru narzędzi, budżetu, planu działania i mierzalnych wskaźników efektywności.

Skorzystaj ze szkolenia bezpłatnie w ramach Akceleratora Startu Zawodowego i zarezerwuj sobie miejsce już dziś!

Co otrzymasz w ramach projektu?


W ramach projektu bezpłatnie skorzystasz z indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej.

 
 • 6 godzin indywidualnych, dopasowanych do Twojego profilu zawodowego, konsultacji z Dorad Zawodowym, podczas których nastąpi analiza Twoich predyspozycji zawodowych, talentów, przewag konkurencyjnych oraz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego. Na spotkaniu podsumujesz swoje działania i popracujesz nad tymi aspektami rynku pracy, które są dla Ciebie wyzwaniem. Stworzymy Ci Indywidualny Plan Działania, który pozwoli na konkretne i aktywne działanie w projekcie. Dodatkowo razem z Doradcą opracujesz/udoskonalisz swoje CV, które przybliży Cię do wymarzonego pracodawcy.
 
 • Szkolenia mające na celu podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych Twoich potrzeb.
 
 • Możliwość zdobycia płatnego 3-miesięcznego stażu, służącego zdobyciu doświadczenia zawodowego, wymaganego przez pracodawców.
 
 • Wsparcie Pośrednika Pracy, który będzie Twoim wsparciem w zdobywaniu rynku pracy i pokaże jak docierać do wymarzonych pracodawców/ ofert pracy nie tylko na rynku jawnym, ale również i ukrytym.

Z programu Akcelerator Startu Zawodowego skorzystało już ponad
900 osób w całym kraju!

Wygląda ciekawie? Aplikuj już dziś!!!

Projekt „Świętokrzyski Akcelerator Startu Zawodowego II Edycja” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu:
01.01.2021 - 30.06.2022

Wartość projektu:
1 178 880,00 zł

Główny cel projektu:

Świętokrzyski Akcelerator Startu Zawodowego II Edycja skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących woj. świętokrzyskie*
Projekt świadczy kompleksowe wsparcie dla młodych osób, chcących wystartować z karierą zawodową i na samym starcie zdobyć przewagę nad konkurencją.
Każdy uczestnik w ramach projektu w 100% dofinansowanego ze środków unijnych i krajowych otrzyma:

 • min. 6 godziny spotkań indywidualnych z Doradcą Zawodowym, podczas którego nastąpi identyfikacja predyspozycji zawodowych, talentów, przewag konkurencyjnych oraz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
 • (bardzo) wysokiej jakości szkolenia mające na celu podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania ze szkolenia kwalifikacji zawodowych połączonych z kompetencjami biznesowymi, a to wszystko poparte certyfikatami
 • i/lub płatny staż - nawet jeśli Uczestnik ma już jakieś doświadczenie zawodowe, to na dzisiejszym rynku pracy wcale nie tak łatwo otrzymać propozycję stażu, szczególnie płatnego uczestnicząc w projekcie kursanci spełniający wymagania pracodawców mają możliwość odbycia 3-miesięcznej płatnej praktyki u renomowanych firm
 • możliwość pomocy Pośrednika Pracy który będzie wsparciem w zdobywaniu rynku pracy i pokaże jak docierać do wymarzonych pracodawców/ ofert pracy nie tylko na rynku jawnym, ale również i ukrytym
 • możliwość skorzystania z szerokiego katalogu innych form wsparcia, które zostaną wskazane w Indywidualnym Planie Działania uczestnika

Planowane efekty projektu:

Głównym rezultatem projektu będzie rzeczywista poprawa ich sytuacji zawodowej 96 młodych osób oraz realne zwiększenie szans na stałe zatrudnienie poprzez aktywizację zawodowo-edukacyjną w ramach projektu w okresie 01.01.21-30.06.22

*(52K,44M, - 91 bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, w tym 78 tracących zatrudnienie po 01.03.20, 5 os biernych zawodowo z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. NEET, osoby o niskich kwalifikacjach, w tym 4 z niepełnosprawnościami)