Wydłużenie naboru II grupy do 15.06.2016 do 30 czerwca 2016 r. – Akcelerator Startu Zawodowego