Akcelerator Startu Zawodowego – Naszą misją jest zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych
Zmień wielkość fontu