Junior tester – Akcelerator Startu Zawodowego

Junior Tester


Coraz trudniej wyobrazić sobie aplikację bądź program dostępny na rynku bez sprawdzenia go przez testera. Każdemu z nas chociaż raz w życiu zdążyła się sytuację, że po kliknięciu w ikonkę wyskoczył error albo nic się nie zadziało – to właśnie jest zadanie testera, aby wyłapać te błędy. W branży IT można usłyszeć różne głosy o potrzebie testera w zespole. Z jednej strony traktowany jako zwykły użytkownik z drugiej nawet najbardziej doświadczeni programiści nie zawsze są w stanie wyłapać błędy w procesie twórczym i to właśnie tester odpowiada za wyłapanie, jak największej liczby błędów za nim produkt pojawi się na rynku.

Otrzymasz szansę zdobycia międzynarodowego certyfikatu. ISTQB Foundation Level (poziom podstawowy) to międzynarodowy dokument, wydawany przez stowarzyszenie ISTQB i rozpoznawalny na całym świecie. Jest on potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych z zakresu testowania. Krótko mówiąc: ułatwia start i awans w karierze testera.

Kurs Junior Tester pozwala uporządkować proces testowy. Umożliwia wgląd w przebieg procesu testowego w każdym momencie, pomaga zwiększyć produktywność wytwarzanego oprogramowania, porządkuje terminologię związaną z testowaniem, dając tym podstawy do lepszej komunikacji i lepszego rozumienia się w zespole wytwarzającym oprogramowanie. Nauczysz się, jak tworzyć przypadki testowe oraz jak poprawnie zgłosić błąd. Dodatkowo przetestujesz rozbudowaną aplikację oraz przygotujesz raport z wykrytych defektów.

Konkurencja na rynku pracy jest spora, do wybicia się z tłumu kandydatów nie wystarcza sam fakt zdobycia wykształcenia, potencjalny pracodawca potrzebuje potwierdzenia, że posiadasz odpowiednie kompetencje, dlatego jako uczestnik projektu otrzymujesz szkolenia z najwyższej półki (warte kilkanaście tysięcy złotych), które z pewnością wyróżnią Cię na rynku pracy!

Dołącz do projektu już dziś!!!

Co otrzymasz w ramach projektu?


W ramach projektu bezpłatnie skorzystasz z indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej.

 
  • 3 – godzinne spotkania z Psychologiem, na podstawie indywidualnych rozmów oraz psychologicznej oceny kandydatów zgodnie z profilem psychologicznym zostanie zapewniona obiektywna i rzetelna ocena możliwości powodzenia w projekcie wraz z indywidualnym wsparciem.
 
  • 3 – godzinne spotkanie z Doradcą Zawodowym, podczas którego nastąpi identyfikacja Twoich predyspozycji zawodowych, talentów, przewag konkurencyjnych oraz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego. Stworzony podczas spotkania Indywidualny Plan Działania pozwoli na konkretne i aktywne działanie w projekcie. Dodatkowo podczas spotkania opracujesz/ udoskonalisz swoje CV, które przybliży Cię do wymarzonego pracodawcy oraz przejdziesz przez symulację rozmowy kwalifikacyjnej w sprawie stażu.
 
  • Szkolenia mające na celu podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych Twoich potrzeb.
 
  • 3-miesięczny staż, służący zdobyciu doświadczenia zawodowego, wymaganego przez pracodawców.
 
  • 3 – godzinne spotkanie z doradcą zawodowym, gdzie podsumujesz swoje działania i popracujesz nad tymi aspektami rynku pracy które są dla Ciebie wyzwaniem. Przygotujesz swój profil na Linkedin jak również przećwiczysz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej bądź zaplanujesz swoją strategię ścieżki zawodowej na najbliższy rok.
 
  • Wsparcie Pośrednika Pracy który będzie Twoim wsparciem w zdobywaniu rynku pracy i pokaże jak docierać do wymarzonych pracodawców/ ofert pracy nie tylko na rynku jawnym, ale również i ukrytym.

Z programu Akcelerator Startu Zawodowego skorzystało już ponad
800 osób w całym kraju!

Wygląda ciekawie? Aplikuj już dziś!!!

Projekt „Kujawsko – Pomorski Akcelerator Startu Zawodowego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu:
01.04.2020 - 31.12.2021

Wartość projektu:
1 446 134,40 zł

Główny cel projektu:

Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia dla 96 młodych osób ( 54 kobiet i 42 mężczyzn), w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku od 18 do 29 lat, z woj. kujawsko - pomorskiego.

Planowane efekty projektu:

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:

  • Aktywizacja edukacyjna i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 96 osoby
  • Podjęcie zatrudnienia przez 57 osoby bierne zawodowo,
  • podjęcie zatrudnienia przez 2 osoby niepełnosprawne