Kontakt – Akcelerator Startu Zawodowego

Jeśli masz pytania zadzwoń +48 536 160 200
lub napisz kujawskopomorski@certes.pl


Biuro projektu

ul. T. Kościuszki 27,
85-079 Bydgoszcz

tel. 536 160 200
kujawskopomorski@cerets.pl

Jeśli masz pytania zadzwoń +48 536 160 200
lub napisz kujawskopomorski@certes.pl


Biuro projektu

ul. T. Kościuszki 27,
85-079 Bydgoszcz

tel. 536 160 200
kujawskopomorski@cerets.pl

Projekt „Kujawsko – Pomorski Akcelerator Startu Zawodowego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu:
01.04.2020 - 31.12.2021

Wartość projektu:
1 446 134,40 zł

Główny cel projektu:

Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia dla 96 młodych osób ( 54 kobiet i 42 mężczyzn), w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku od 18 do 29 lat, z woj. kujawsko - pomorskiego, zamieszkujących zgodnie z KC miasto Bydgoszcz bądź Grudziądz.

Planowane efekty projektu:

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:

  • Aktywizacja edukacyjna i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 96 osoby
  • Podjęcie zatrudnienia przez 57 osoby bierne zawodowo,
  • podjęcie zatrudnienia przez 2 osoby niepełnosprawne
Zmień wielkość fontu