Kontakt – Akcelerator Startu Zawodowego

Jeśli masz pytania zadzwoń +48 536 160 200
lub napisz kujawskopomorski@certes.pl


  Biuro projektu:


  ul. Dubienka 2
  88-100 Innowrocław

  Jeśli masz pytania zadzwoń +48 536 160 200
  lub napisz kujawskopomorski@certes.pl


   Biuro projektu

   ul. T. Kościuszki 27,
   85-079 Bydgoszcz

   tel. 536 160 200
   kujawskopomorski@cerets.pl

   Projekt „Kujawsko – Pomorski Akcelerator Startu Zawodowego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

   Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

   Termin realizacji projektu:
   01.04.2020 - 30.06.2022

   Wartość projektu:
   1 446 134,40 zł

   Kwota dofinansowania:
   1 373 827,69 zł, w tym wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 1 218 802,07 zł

   Główny cel projektu:

   Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia dla 96 młodych osób ( 54 kobiet i 42 mężczyzn), w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku od 18 do 29 lat, z woj. kujawsko - pomorskiego.

   Planowane efekty projektu:

   Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:

   • Aktywizacja edukacyjna i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 96 osoby
   • Podjęcie zatrudnienia przez 57 osoby bierne zawodowo,
   • podjęcie zatrudnienia przez 2 osoby niepełnosprawne