Specjalista ds. obsługi klienta
 

Specjalista ds. obsługi klienta


Profesjonalna obsługa klienta, efektywna komunikacja i miłe relacje pracownicze, to wyzwanie stojące przed wieloma firmami. Poziom obsługi i zadowolenie klientów stanowią czynnik przewagi konkurencyjnej. Firma wygrywają jakością obsługi, dlatego doskonalenie procesu obsługi i relacji z klientem, będące przedmiotem naszego szkolenia, pozwalają wzmocnienie pozytywnego obrazu pracownika oraz firmy.

Szkolenie „Specjalista ds. obsługi klienta ” pozwoli zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności, niezbędne w pracy w bezpośredniej i telefonicznej obsłudze klienta.

Podczas szkolenia Uczestnicy przyswoją wiedzę na temat profesjonalnej obsługi klienta oraz metod rozwiązywania problemów interpersonalnych. Poznają i udoskonalą techniki oraz styl skutecznej, pozytywnej komunikacji z klientem, służącej dobremu zrozumieniu, przyjaznej atmosferze, nastawieniu na rozwiązania i radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.
Uczestnicy zdobędą praktyczną umiejętność zachowania asertywnej a jednocześnie pro-klienckiej postawy wobec trudnego klienta.
Nauczą się prowadzić bezpośrednie i telefoniczne rozmowy z trudnym klientem.
Przyswoją zasady efektywnej komunikacji i umiejętności radzenia sobie z presją, naciskami, pretensjami, a nawet agresją ze strony rozmówcy.
Poznają techniki panowania nad stresem i formy rozładowania napięcia.

Nie zwlekaj! Już dzisiaj zgłoś się na szkolenie - tel.: +48 664 491 531

Dołącz do projektu już dziś!!!

Co otrzymasz w ramach projektu?


W ramach projektu bezpłatnie skorzystasz z indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej.

 
  • 3 – godzinne spotkania z Psychologiem, na podstawie indywidualnych rozmów oraz psychologicznej oceny kandydatów zgodnie z profilem psychologicznym zostanie zapewniona obiektywna i rzetelna ocena możliwości powodzenia w projekcie wraz z indywidualnym wsparciem.
 
  • 3 – godzinne spotkanie z Doradcą Zawodowym, podczas którego nastąpi identyfikacja Twoich predyspozycji zawodowych, talentów, przewag konkurencyjnych oraz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego. Stworzony podczas spotkania Indywidualny Plan Działania pozwoli na konkretne i aktywne działanie w projekcie. Dodatkowo podczas spotkania opracujesz/ udoskonalisz swoje CV, które przybliży Cię do wymarzonego pracodawcy oraz przejdziesz przez symulację rozmowy kwalifikacyjnej w sprawie stażu.
 
  • Szkolenia mające na celu podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych Twoich potrzeb.
 
  • 3-miesięczny staż, służący zdobyciu doświadczenia zawodowego, wymaganego przez pracodawców.
 
    3 – godzinne spotkanie z doradcą zawodowym, gdzie podsumujesz swoje działania i popracujesz nad tymi aspektami rynku pracy, które są dla Ciebie wyzwaniem. Przygotujesz swój profil na Linkedin, jak również przećwiczysz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, bądź zaplanujesz swoją strategię ścieżki zawodowej na najbliższy rok.
 
  • Wsparcie Pośrednika Pracy, który będzie Twoim wsparciem w zdobywaniu rynku pracy i pokaże jak docierać do wymarzonych pracodawców/ ofert pracy nie tylko na rynku jawnym, ale również i ukrytym.

Z programu Akcelerator Startu Zawodowego skorzystało już ponad
800 osób w całym kraju!

Wygląda ciekawie? Aplikuj już dziś!!!

Projekt „Kujawsko – Pomorski Akcelerator Startu Zawodowego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu:
01.04.2020 - 31.12.2021

Wartość projektu:
1 446 134,40 zł

Główny cel projektu:

Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia dla 96 młodych osób ( 54 kobiet i 42 mężczyzn), w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku od 18 do 29 lat, z woj. kujawsko - pomorskiego..

Planowane efekty projektu:

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:

  • Aktywizacja edukacyjna i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 96 osoby
  • Podjęcie zatrudnienia przez 57 osoby bierne zawodowo,
  • podjęcie zatrudnienia przez 2 osoby niepełnosprawne