e-commerce

e-Commerce


Polska z 30% wzrostem obrotów to jeden z najszybciej rozwijających się rynków e-handlu. Pandemia koronawirusa z jednej strony gwałtownie przyspieszyła rozwój e-commerce w Polsce (wartość rynku zakupów online w 2020 roku szacuje się na ok. 100 mld zł), z drugiej zaś zwiększyła zapotrzebowanie na specjalistów ds. sprzedaży internetowej.

Dlatego też uczelnie ekonomiczne, jak np. SGH w Warszawie czy UE w Poznaniu, otwierają co raz to nowe programy studiów związane z e-biznesem. Ten kierunek rozwoju zawodowego cieszy się nie tylko zainteresowaniem pracodawców (zarobki specjalistów e-commerce w Polsce to średnio ponad 5200 PLN wg raportów pracuj.pl), ale również potencjalnych pracowników – działania „w Internetach” to po prostu praca, w której nie sposób się nudzić :)

Nasz 5-dniowy kurs z zakresu sprzedaży cyfrowej/digital sales pt. e-Commerce Specialist pomoże Ci odpowiedzieć na pytania, jak skutecznie prowadzić sprzedaż i promocję w Internecie oraz nauczy Cię, jak w nim zarabiać (zarówno dla Ciebie, jak i Twojej firmy). Podczas 5-dniowego szkolenia dowiesz się w jaki sposób prowadzić sprzedaż internetową, zaczynając od planowania analizy rynku, przez zastosowanie narzędzi, strategii sprzedażowych i marketingowych, aż do wdrożenia, optymalizacji oraz monitorowania działań.

 

Dołącz do projektu już dziś!!!

Co otrzymasz w ramach projektu?


W ramach projektu bezpłatnie skorzystasz z indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej

 
 • 5 – godzinne spotkania z Psychologiem, na podstawie indywidualnych rozmów oraz psychologicznej oceny kandydatów zgodnie z profilem psychologicznym zostanie zapewniona obiektywna i rzetelna ocena możliwości powodzenia w projekcie wraz z indywidualnym wsparciem
 
 • 3 – godzinne spotkanie z Doradcą Zawodowym, podczas którego nastąpi identyfikacja Twoich predyspozycji zawodowych, talentów, przewag konkurencyjnych oraz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
 
 • Szkolenia mające na celu podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych Twoich potrzeb.
 
 • 3 – godzinne spotkanie z doradcą zawodowym gdzie podsumujesz swoje działania i popracujesz nad tymi aspektami rynku pracy które są dla Ciebie wyzwaniem.
 • Stworzony podczas spotkania Indywidualny Plan Działania pozwoli na konkretne i aktywne działanie w projekcie
 • Dodatkowo podczas spotkania opracujesz/udoskonalisz swoje CV, które przybliży Cię do wymarzonego pracodawcy
 
 • Wsparcie Pośrednika Pracy który będzie Twoim wsparciem w zdobywaniu rynku pracy i pokaże jak docierać do wymarzonych pracodawców/ ofert pracy nie tylko na rynku jawnym, ale również i ukrytym.
 
 • Dodatkowo dla osób z grupy Imigranci przewidziany jest 3-miesięczny staż zawodowy

Z programu Akcelerator Startu Zawodowego skorzystało już ponad
900 osób w całym kraju!

Wygląda ciekawie? Aplikuj już dziś!!!

Projekt „Mazowiecki Akcelerator Startu Zawodowego 2.0” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - programy konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu:
01.01.2021 r. - 31.03.2022 r.

Wartość projektu:
1 104 120,00 zł

Główny cel projektu:

Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia dla 96 młodych osób (52 kobiet i 44 mężczyzn), w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku od 18 do 29 lat, w tym: biernych zawodowo, bezrobotnych niezarejestrowanych w UP oraz tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, z województwa mazowieckiego (m. Radom, m. st. Warszawa), poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizujących obejmujących w zależności od potrzeb: identyfikację i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji Uczestnika i potrzeb rynku pracy, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Planowane efekty projektu:

Głównym rezultatem projektu będzie:

 • Aktywizacja edukacyjna i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 68 osób
 • Podjęcie zatrudnienia przez 50 osób
 • Poprawę sytuacji na rynku pracy przez 3 osoby zatrudnione