O projekcie

To dla kogo jest ten
projekt?


 

Projekt zakłada udział 144 osób młodych niepracujących w wieku 18-29 lat zamieszkujących woj. śląskie, z czego 29 miasta średnie tracące funkcje: Spośród tych osób 110 powinno być biernych zawodowo z grupy NEET, 34 bezrobotnych (z czego 8 długotrwale) niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, w tym 44 osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max na poziomie ponadgimnazjalnym) i 2 z niepełnosprawnościami.

Kiedy możesz skorzystać z projektu?

 

Dołącz do projektu już dziś!!!

Co otrzymasz w ramach projektu?


W ramach projektu bezpłatnie skorzystasz z indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej.

 
  • 4 godzin indywidualnych, dopasowanych do Twojego profilu zawodowego, konsultacji z Dorad Zawodowym, podczas których nastąpi analiza Twoich predyspozycji zawodowych, talentów, przewag konkurencyjnych oraz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego. Na spotkaniu podsumujesz swoje działania i popracujesz nad tymi aspektami rynku pracy, które są dla Ciebie wyzwaniem. Stworzymy Ci Indywidualny Plan Działania, który pozwoli na konkretne i aktywne działanie w projekcie. Dodatkowo razem z Doradcą opracujesz/udoskonalisz swoje CV, które przybliży Cię do wymarzonego pracodawcy.
 
  • Szkolenia mające na celu podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych Twoich potrzeb.
 
  • Możliwość zdobycia płatnego 3-miesięcznego stażu, służącego zdobyciu doświadczenia zawodowego, wymaganego przez pracodawców - dla ograniczonej liczby uczestników.
 
  • Wsparcie Pośrednika Pracy, który będzie Twoim wsparciem w zdobywaniu rynku pracy i pokaże jak docierać do wymarzonych pracodawców/ ofert pracy nie tylko na rynku jawnym, ale również i ukrytym.

Z programu Akcelerator Startu Zawodowego skorzystało już ponad
900 osób w całym kraju!

Wygląda ciekawie? Aplikuj już dziś!!!

Projekt „Śląski Akcelerator Startu Zawodowego II Edycja” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu:
01.02.2021 - 30.06.2022

Wartość projektu:
1 768 320,00 zł

Główny cel projektu:

Śląski Akcelerator Startu Zawodowego II Edycja skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących woj. śląskie. Projekt świadczy kompleksowe wsparcie dla młodych osób, chcących wystartować z karierą zawodową i na samym starcie zdobyć przewagę nad konkurencją. Każdy uczestnik w ramach projektu w 100% dofinansowanego ze środków unijnych i krajowych otrzyma:

  • min. 4 godziny spotkań indywidualnych z Doradcą Zawodowym, podczas którego nastąpi identyfikacja predyspozycji zawodowych, talentów, przewag konkurencyjnych oraz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
  • (bardzo) wysokiej jakości szkolenia mające na celu podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania ze szkolenia kwalifikacji zawodowych połączonych z kompetencjami biznesowymi, a to wszystko poparte certyfikatami
  • lub płatny staż - nawet jeśli Uczestnik ma już jakieś doświadczenie zawodowe, to na dzisiejszym rynku pracy wcale nie tak łatwo otrzymać propozycję stażu, szczególnie płatnego uczestnicząc w projekcie kursanci spełniający wymagania pracodawców mają możliwość odbycia 3-miesięcznej płatnej praktyki u renomowanych firm
  • możliwość pomocy Pośrednika Pracy który będzie wsparciem w zdobywaniu rynku pracy i pokaże jak docierać do wymarzonych pracodawców/ ofert pracy nie tylko na rynku jawnym, ale również i ukrytym
  • możliwość skorzystania z szerokiego katalogu innych form wsparcia, które zostaną wskazane w Indywidualnym Planie Działania uczestnika

Planowane efekty projektu:

Głównym rezultatem projektu będzie rzeczywista poprawa ich sytuacji zawodowej 144 młodych osób oraz realne zwiększenie szans na stałe zatrudnienie poprzez aktywizację zawodowo-edukacyjną w ramach projektu w okresie 01.02.21-30.06.22

*(88K,56M, - 110 biernych zawodowo z grupy NEET, 34 bezrobotnych (w tym 8 długotrwale) niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, w tym 44 osoby o niskich kwalifikacjach i 2 z niepełnosprawnościami)