Електрик з кваліфікацією SEP до 1 кВ G1

Електрик з кваліфікацією SEP до 1 кВ G1


Професія з майбутнім. Електрик - це людина, яка проектує, встановлює, обслуговує та ремонтує електричні системи та обладнання, що використовуються у будинках, квартирах, офісах, на заводах, буквально всюди.

Якщо ви шукаєте професію, де ви можете розвиватися та добре заробляти, оберіть електрика. Ви можете працювати як і в невеликій компанії так і транснаціональній корпорації. В даний час електрики спеціалізуються на різних сферах, тому, обравши цю професію, ви точно не будете скаржитися на нудьгу чи відсутність перспектив.

Володіння кваліфікацією SEP до 1 кВ (G1) означає вищу кваліфікацію і, отже, великий шанс знайти роботу. Особи з такою кваліфікацією можуть експлуатувати обладнання, що живиться від електромережі, а також встановлювати його.

У багатьох компаніях наявність такої кваліфікації необхідна для роботи електриком.

 
 

В рамках проекту ми гарантуємо:


 
 • Сертифіковане професійне навчання: бухгалтерський облік, цифровий маркетинг та багато іншого (онлайн)

 
 • Індивідуальна допомога агента з працевлаштувння

 
 • Професійне резюме і аккаунт на LinkedIn

 
 • Симуляція співбесіди

 
 • Стипендія

 
 • Страхування на час навчання та стажування

 
 • Реєструйся

 
 • 3-місячний оплачуваний стаж

Якщо ви:


 • безробітний іммігрант
 • знаєте польську мову на рівні вільного спілкування (в розмові і письмі)
 • Вам 18-29 років
 • живете в Варшаві / Радомі
 • не навчєтесь на денному стаціонарі

Присоединяйтесь к нашему проекту и получите новую профессию бесплатно!!

Projekt „Mazowiecki Akcelerator Startu Zawodowego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu:
01.10.2019 - 29.01.2022

Wartość projektu:
1 297 694,78 zł

Główny cel projektu:

Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia dla 96 młodych osób ( 53 kobiet i 43 mężczyzn), w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku od 18 do 29 lat, w tym: tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, oraz imigrantów (w tym osób polskiego pochodzenia), z województwa mazowieckiego, poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizujących obejmujących w zależności od potrzeb: identyfikację i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji Uczestnika i potrzeb rynku pracy, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Planowane efekty projektu:

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:

 • Aktywizacja edukacyjna i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 96 osób
 • Podjęcie zatrudnienia przez 48 biernych imigrantów
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 48 osób zatrudnionych na umowy krótkoterminowe