Комірник з ліцензією на автонавантажувач

Комірник з ліцензією на автонавантажувач


Вибух пандемії і зміни звязані з впровадженними обженнями, сильно вплинули на рішення про закупи. Віртуальна торгівля в 2020 році вже показала гіантський ріст, а затяжна пандемія означає, що кількість покупок в Інтернеті зростає щомісяця. Це призвело до створення нових логістичних центрів та величезного зростання попиту на працівників складу.

Особливою популярністю користуються кандидати, які додатково мають ліцензію на експлуатацію автонавантажувача. На одному з найвідоміших порталів з ваканціями, щомісяця подається понад 2000 пропозицій роботи на складі.

Конкуренція на ринку праці значна, тому варто знати основоположні принципи логістичної галузі, щоб виділитися серед натовпу кандидатів. Потенційний роботодавець потребує підтвердження того, що у вас є відповідні компетенції тому, будучи учасником проекту, ви проходите навчання на найвищому рівні (вартістю кілька тисяч злотих), що вирізнить вас на ринку праці!

Курс комірника з ліцензією на автонавантажувача гарантує комплексні знання та навички в галузі правових стандартів галузі, створювання документації та форм документування товарів, типи використовуваних автонавантажувачів та їх конструкції, правила охорони праці, інформацію про технічні нагляд і, головне, практичні уроки водіння.

 
 

В рамках проекту ми гарантуємо:


 
 • Сертифіковане професійне навчання: бухгалтерський облік, цифровий маркетинг та багато іншого (онлайн)

 
 • Індивідуальна допомога агента з працевлаштувння

 
 • Професійне резюме і аккаунт на LinkedIn

 
 • Симуляція співбесіди

 
 • Стипендія

 
 • Страхування на час навчання та стажування

 
 • Реєструйся

 
 • 3-місячний оплачуваний стаж

Якщо ви:


 • безробітний іммігрант
 • знаєте польську мову на рівні вільного спілкування (в розмові і письмі)
 • Вам 18-29 років
 • живете в Варшаві / Радомі
 • не навчєтесь на денному стаціонарі

Присоединяйтесь к нашему проекту и получите новую профессию бесплатно!!

Projekt „Mazowiecki Akcelerator Startu Zawodowego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu:
01.10.2019 - 29.01.2022

Wartość projektu:
1 297 694,78 zł

Główny cel projektu:

Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia dla 96 młodych osób ( 53 kobiet i 43 mężczyzn), w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku od 18 do 29 lat, w tym: tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, oraz imigrantów (w tym osób polskiego pochodzenia), z województwa mazowieckiego, poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizujących obejmujących w zależności od potrzeb: identyfikację i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji Uczestnika i potrzeb rynku pracy, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Planowane efekty projektu:

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:

 • Aktywizacja edukacyjna i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 96 osób
 • Podjęcie zatrudnienia przez 48 biernych imigrantów
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 48 osób zatrudnionych na umowy krótkoterminowe