Зварювальник з кваліфікацією MAG

Зварювальник з кваліфікацією MAG


Однією з найбільш оплачуваних професій на польському та міжнародному ринку праці є зварювальник. Щоб ним стати не потрібно мати високих кваліфікацій і вищої освіти. Найважливіше це мати в собі чуття самодіяльного ентузіаста, навички роботи руками та пройти спеціальний курс.

Особливим затребуванням користуються кандидати з кваліфікацією MAG. На одному із найбільших порталів по пошуку роботи, кожного місяця появляється понад 500 вакансій для осіб з такими кваліфікаціями.

Конкуренція на ринку праці є великою, тому щоб виділитись з усіх кандидатів варто знати основоположенні принципи логістичної галузі. Потенційний працедавець потребує підтвердження, що ти маєш відповідні компетенції, тому як учасник проекту отримуєш курс котрий безумовно виділить тебе на ринку праці.

Курс зварювальник MAG гарантує комплексні знання і вміння в галузі зварювання металевих листів і труб з фігурними зварними швами методом MAG

Ми надаємо навчальний персонал, котрий складається зі спеціалістів високого рівня, а також інноваційне обладнання та засвідчення Зварювального Інституту в Глівіцах.

 
 

В рамках проекту ми гарантуємо:


 
 • Сертифіковане професійне навчання: бухгалтерський облік, цифровий маркетинг та багато іншого (онлайн)

 
 • Індивідуальна допомога агента з працевлаштувння

 
 • Професійне резюме і аккаунт на LinkedIn

 
 • Симуляція співбесіди

 
 • Стипендія

 
 • Страхування на час навчання та стажування

 
 • Реєструйся

 
 • 3-місячний оплачуваний стаж

Якщо ви:


 • безробітний іммігрант
 • знаєте польську мову на рівні вільного спілкування (в розмові і письмі)
 • Вам 18-29 років
 • живете в Варшаві / Радомі
 • не навчєтесь на денному стаціонарі

Присоединяйтесь к нашему проекту и получите новую профессию бесплатно!!

Projekt „Mazowiecki Akcelerator Startu Zawodowego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu:
01.10.2019 - 29.01.2022

Wartość projektu:
1 297 694,78 zł

Główny cel projektu:

Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia dla 96 młodych osób ( 53 kobiet i 43 mężczyzn), w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku od 18 do 29 lat, w tym: tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, oraz imigrantów (w tym osób polskiego pochodzenia), z województwa mazowieckiego, poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizujących obejmujących w zależności od potrzeb: identyfikację i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji Uczestnika i potrzeb rynku pracy, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Planowane efekty projektu:

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:

 • Aktywizacja edukacyjna i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 96 osób
 • Podjęcie zatrudnienia przez 48 biernych imigrantów
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 48 osób zatrudnionych na umowy krótkoterminowe