wybór kursów technicznych

Wybór kursów technicznych

Wybierz dopasowany do Ciebie jeden spośród proponowanych kursów technicznych:

 1. Walce drogowe (wszystkie) klasa II - 102 godz.
 2. Przecinarki do nawierzchni drogowych o napędzie spalinowym (wszystkie) klasa III - 36 godz.
 3. Rusztowania budowlano-montażowe, metalowe, montaż i demontaż, bez klasy – 80 godz.
 4. Koparko-ładowarki, wszystkie, klasa III – 134 godz.
 5. Koparka jednonaczyniowa do 25 ton, klasa III – 134 godz.
 6. Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton, klasa III – 134 godz.
 7. Wielozadaniowe nośniki osprzętów, bez klasy – 134 godz.
 8. Kurs realizowany przez najlepszy w Polsce Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn posiadający symulatory koparki i ładowarki firmy VOLVO, na których prowadzone sa w sposób bezpieczny zajęcia praktyczne wstępne na maszynach. Stawiając na zawody techniczne, z pewnością nie będziesz narzekać na nudę czy brak perspektyw.

  Ośrodek posiada specjalistyczną pracownię dla monterów rusztowań wyposażoną w elementy rusztowań oraz plansze i materiały szkoleniowe, a na terenie Instytutu postawiona została wyspecjalizowana ścianą do treningu

  Realizując kursy uzyskasz certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe - książeczkę operatora z wpisem uzyskanych uprawnień oraz świadectwo. Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem państwowym przed komisją egzaminacyjną

  Zapewniamy kadrę szkoleniową składająca się z wysokiej klasy specjalistów, a także nowoczesny sprzęt spełniający aktualne standardy i atesty

Dołącz do projektu już dziś!!!

Co otrzymasz w ramach projektu?


W ramach projektu bezpłatnie skorzystasz z indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej.

 
 • 5 – godzinne spotkania z Psychologiem, na podstawie indywidualnych rozmów oraz psychologicznej oceny kandydatów zgodnie z profilem psychologicznym zostanie zapewniona obiektywna i rzetelna ocena możliwości powodzenia w projekcie wraz z indywidualnym wsparciem.
 
 • 3 – godzinne spotkanie z Doradcą Zawodowym, podczas którego nastąpi identyfikacja Twoich predyspozycji zawodowych, talentów, przewag konkurencyjnych oraz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego. Stworzony podczas spotkania Indywidualny Plan Działania pozwoli na konkretne i aktywne działanie w projekcie.
 
 • Szkolenia mające na celu podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych Twoich potrzeb.
 
 • 3 – godzinne spotkanie z Doradcą Zawodowym, podczas którego podsumujesz swoje działania i popracujesz nad tymi aspektami rynku pracy które są dla Ciebie wyzwaniem. Dodatkowo podczas spotkania opracujesz/udoskonalisz swoje CV, które przybliży Cię do wymarzonego pracodawcy.
 
 • Wsparcie Pośrednika Pracy, który będzie Twoim wsparciem w zdobywaniu rynku pracy i pokaże jak docierać do wymarzonych pracodawców/ ofert pracy nie tylko na rynku jawnym, ale również i ukrytym.
 
 • Dodatkowo, dla osób o statusie biernego imigranta, przewidziany jest 3-miesięczny staż zawodowy.

Z programu Akcelerator Startu Zawodowego skorzystało już ponad
800 osób w całym kraju!

Wygląda ciekawie? Aplikuj już dziś!!!

Projekt „Mazowiecki Akcelerator Startu Zawodowego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu:
01.10.2019 - 29.01.2022

Wartość projektu:
1 297 694,78 zł

Główny cel projektu:

Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia dla 96 młodych osób ( 53 kobiet i 43 mężczyzn), w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku od 18 do 29 lat, w tym: tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, oraz imigrantów (w tym osób polskiego pochodzenia), z województwa mazowieckiego, poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizujących obejmujących w zależności od potrzeb: identyfikację i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji Uczestnika i potrzeb rynku pracy, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Planowane efekty projektu:

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:

 • Aktywizacja edukacyjna i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 96 osób
 • Podjęcie zatrudnienia przez 48 biernych imigrantów
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 48 osób zatrudnionych na umowy krótkoterminowe