Do pobrania – Akcelerator Startu Zawodowego
 

Do pobrania

Regulamin Projektu


Dokumenty wymagane od osób zakwalifikowanych do projektu:

Umowa uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie uczestnika o statusie na rynku racy
Oświadczenie osoby pobierającej stypendium szkoleniowe i stażowe
Zaświadczenie z Urzędu Pracy o niezarejestrowaniu jako osoba bezrobotna


Pobierz

Regulamin wypłaty stypendium szkoleniowego i staży