Wydłużenie naboru II grupy do 4 lipca 2016 r. – Akcelerator Startu Zawodowego